Exit 34onI-880 Southbound
Left 0.75 mi
Exitarrow white 28@2x
Alta Mira Club
561 Lafayette Ave., San Leandro, CA 94577