Exit 40onI-405 Northbound
Right 0.26 mi
Food white 28@2x
Asia Kitchen
3523 Artesia Blvd, Torrance, CA 90504