Exit 198onI-40 Eastbound
Left 1.59 mi
Autozone
2138 E. Route 66, Flagstaff, AZ 86004