Exit 525AonI-5 Southbound
Left 0.89 mi
Food white 28@2x
Bangkok Garden
2069 Arena Blvd Ste 170, Sacramento, CA 95834
Amenities
Restaurant
Thai