Exit 15onI-15 Northbound
Left 1.19 mi
Food white 28@2x
Bobalicious
8155 Mira Mesa Blvd 4, San Diego, CA 92126