Exit 14AonI-605 Southbound
Left 0.33 mi
Burger King
11125 E. Washington Blvd., Whittier, CA 90606-3007