Exit 40onI-880 Southbound
Left 0.87 mi
Exitarrow white 28@2x
Camron-Stanford House
1418 Lakeside Drive, Oakland, CA 94612