Exit 64onI-80 Westbound
Left 0.24 mi
Food white 28@2x
Chevys Fresh Mex