Exit 16onI-880 Southbound
Left 0.14 mi
Food white 28@2x
Chevys Fresh Mex