Exit 3onI-880 Southbound
Left 0.66 mi
Food white 28@2x
Chevys Fresh Mex