Exit 24onI-880 Southbound
Right 0.17 mi
Food white 28@2x
Chevys Fresh Mex