Exit 41onI-15 Southbound
Left 0.28 mi
Exitarrow white 28@2x
Contemporary Arts Center
107 E Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89102