Exit 163onI-40 Eastbound
Right 0.39 mi
Food white 28@2x
Dara Thai Cafe
145 W Rt 66 Ste C, Williams, AZ 86046
Amenities
Restaurant
Thai