Exit 1BonI-5 Southbound
Left 0.06 mi
Dennys
130 E Calle Primero, San Ysidro, CA 92173