Exit 41onI-15 Southbound
Right 1.07 mi
Exitarrow white 28@2x
Desert Demonstration Gardens
3701 W. Alta, Las Vegas, NV 89107