Exit 169onI-5 Southbound
Left 1.72 mi
Food white 28@2x
Gogi House
26524 Bouquet Canyon Rd, Santa Clarita, CA 91350