Exit 19onI-880 Southbound
Left 0.58 mi
Food white 28@2x
Gyro Town
4342 Thornton Ave, Fremont, CA 94536