Exit 1BonI-280 Westbound
Right 0.32 mi
Exitarrow white 28@2x
Happy Hollow Park & Zoo
1300 Senter Rd., San Jose, CA 95112