Exit 39onI-15 Southbound
Right 0.26 mi
Food white 28@2x
Izakaya Go
3775 Spring Mountain Rd Ste 301, Las Vegas, NV 89102
Amenities
Restaurant
Sushi
Bar
Tapas