Exit 51onI-40 Eastbound
Right 1.13 mi
KFC
2302 Hualapai Mountain Road, Kingman, AZ 86401
Amenities
Fast Food
WiFi