Exit 10onI-880 Southbound
Left 0.45 mi
Food white 28@2x
Kalesa Restaurant
1783 N Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035