Exit 161onI-40 Westbound
Left 0.22 mi
Food white 28@2x
Kicks On Route 66
2550 Historic Rte 66, Williams, AZ 86046