Exit 116onI-5 Southbound
Right 0.34 mi
Food white 28@2x
Kitakata Ramen Ban Nai
7550 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90621