Exit 41onI-15 Southbound
Left 0.12 mi
Food white 28@2x
Lola's A Louisana Kitchen
241 W Charleston Blvd Ste 101, Las Vegas, NV 89102
Amenities
Restaurant
Cajun