Exit 525AonI-5 Southbound
Left 0.89 mi
Food white 28@2x
Mountain Mike's Pizza
2069 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834