Exit 4onI-280 Westbound
Right 2.57 mi
Food white 28@2x
Mountain Mike's Pizza
1532 Branham Ln, San Jose, CA 95118