Exit 19onI-880 Southbound
Right 0.06 mi
Food white 28@2x
Mountain Mikes Pizza
5333 Thornton Ave, Newark, CA 94560