Exit 75AonUS 95 Southbound
Left 0.36 mi
Exitarrow white 28@2x
Old Las Vegas Mormon Fort Historic Park
500 E. Washington, Las Vegas, NV 89101