Exit 198onI-40 Eastbound
Left 0.21 mi
Outback Steakhouse
2600 E. Lucky Lane, Flagstaff, AZ 86004