Exit 37onCA 60 Westbound
Left 0.11 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys