Exit 30onCA 60 Eastbound
Right 1.3 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys