Exit 19onCA 60 Eastbound
Right 0.43 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys