Exit 19onCA 60 Westbound
Left 0.48 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys