Exit 51onI-405 Northbound
Right 0.25 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys