Exit 125onI-5 Southbound
Right 0.49 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys