Exit 11onI-605 Southbound
Right 0.76 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys