Exit 71BonI-405 Northbound
Left 1.68 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys