Exit 42BonI-405 Northbound
Right 0.49 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys