Exit 140AonI-5 Southbound
Left 0.56 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys