Exit 37onCA 60 Eastbound
Right 0.07 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys