Exit 69onI-405 Northbound
Right 1.9 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys