Exit 42BonI-405 Northbound
Left 1.04 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys