Exit 14onI-605 Northbound
Right 0.72 mi
Auto white 28@2x
Pep Boys