Exit 359onI-40 Eastbound
Left 0.29 mi
Exitarrow white 28@2x
Rest Area
Lupton, Arizona 86508
Amenities
Truck Friendly
Rest Area