Exit 43onI-405 Northbound
Left 0.44 mi
Food white 28@2x
Romanos Macaroni Grill