Exit 18onCA 60 Eastbound
Right 0.45 mi
Food white 28@2x
Romanos Macaroni Grill