Exit 22onI-405 Northbound
Right 0.28 mi
Food white 28@2x
Romanos Macaroni Grill