Exit 519BonI-5 Southbound
Right 0.11 mi
Round Table Pizza
127 K Street, Sacramento, CA