Exit 198onI-40 Eastbound
Left 0.5 mi
Food white 28@2x
Route 66 Dog Haus
1302 Historic Rte 66, Flagstaff, AZ 86001