Exit 48onI-40 Eastbound
Left 0.18 mi
Food white 28@2x
Ruyi Express
960 W Beale St, Kingman, AZ 86401